حماسه ای جدید از فیروز بمبی🤣 رقابت سخت فیروز بمبی با خداداد و اوس جوات برای رفتن به فینال رقابت های سیخ برتر جام ملت های آسیا😂 این شعر معروف و منحصر به فرد رو استاد مهدی تاج تلاوت کرد حالا اصلش چی بود؟😂

multi part videos future coming here soon
186   21 days ago
TadehDavtian | 1 subscriber
186   21 days ago
حماسه ای جدید از فیروز بمبی🤣
رقابت سخت فیروز بمبی با خداداد و اوس جوات برای رفتن به فینال رقابت های سیخ برتر جام ملت های آسیا😂
این شعر معروف و منحصر به فرد رو استاد مهدی تاج تلاوت کرد حالا اصلش چی بود؟😂
Please log in or register to post comments